Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Persondataloven

Mangler i hjælp til overholdelse af persondataloven?

Vandværkernes edb-service har i samarbejde med en advokat udviklet et materiale der, efter egenudfyldelsen, gør vandværket i stand til at overholde persondataforordningen.

Vælger i at opkrævning af jeres forbruger skal foregå "ude af huset" gør dette automatisk vandværket til dataansvarlig og opkrævningskontoret til databehandler for vandværket. Samarbejdet kræver en databehandleraftale for at persondataforordningen overholdes.Hos Vandværkernes edb-service fremsender vi naturligvis et forslag til denne aftale før vi modtager vandværkets forbrugerdata :-)

Selvom vandværket har et opkrævningskontor til at forestå opkrævning, rykkerprocedure m.m. friholder dette ikke vandværket for at udfylde yderligere materiale, da vandværket typisk opbevarer mail, dokumenter og referater fra bestyrelsensmøder.

Samtidig giver vi hos Vandværkernes edb-service information om flytning, tvangsauktioner og manglende indbetalinger til vandværket og alle disse informationer indeholder persondata.

Med advokatens hjælp har vi udarbejdet et materiale der kan benyttes af vandværket til overholdelse af persondataforordningen. Samtidig med dette er udarbejdet et materiale der sikrer at Vandværkernes edb-service (som virksomhed) også overholder forordningen.

For at sikre at vi til stadighed overholder forordningen, bliver matereialet årligt gennemgået af advikaten og evt. ændringer/tilføjelser implementeret og distribueret til kunder der benytter sig af denne ordning.