Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Moms, afgift på ledningsført vand og A-skat

Moms

Hvis vandværkets regnskab udarbejdes af Vandværkernes edb-service modtager vandværkets bestyrelse, for hver momsperiode, en balance med periodens tal. 
Hvis vandværket har autoriseret Vandværkernes edb-service til indberetning ved Skat, modtager bestyrelsen ligeledes en kvittering for indberetningen til Skat.

Afgift på ledningsført vand

Vandværkets bestyrelse modtager, ved udgangen af hver periode for afgift på ledningsført vand, en oversigt til den kommende afregning.
Af oversigten fremgår antal kubikmeter, samt kroner til afregning, med hensyntagen til periodens udarbejdede flytteopgørelser, årsopgørelser, ændrede rater m.m.
Hvis vandværket har autoriseret Vandværkernes edb-service til indberetning ved Skat, modtager bestyrelsen en kvittering på indberetningen.
Administrationen af afgift på ledningsført vand indgår som en del af opkrævningen og er derfor GRATIS for vandværket.

A-skat og AM-bidrag

A-skat og AM-bidrag skal afregnes af løn udbetalt til vandværkets ansatte og bestyrelse.
Ligeledes skal kørselsgodtgørelse efter statens takster indberettes til Skat.
Vandværkernes edb-service kan, for vandværket, indberette vandværkets lønudbetalinger til Skat hvis vandværket har autoriseret os til dette.
Efterfølgende modtager vandværket en kvittering for indberetningen, sammen med kvittering for A-skat.