Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Vandmåleraflæsning

Vi håndterer alle typer af måleraflæsninger.

Vandværkets aflæsning foregår efter aftale med hvert enkelt vandværk, individuelt.

Vi håndterer alt lige fra bestyrelsens aflæsning med aflæserbog, over udsendelse af selvaflæserkort til håndtering af filer fra de forskellige fjernaflæste vandmålere der er på markedet i dag.

Vandværkets forbrugere har mulighed for at aflevere deres aflæsning til kontoret på følgende måder:
- med posten
- ved telefonopkald til kontoret
- pr. email
- via tast-selv telefon
- via tast-selv internet

Ved udskftning af vandmålere, kan vandværket rekvirere udskiftningsblade fra kontoret, hvorefter udskiftningen noteres i vort opkrævningssystem.

NYT! Ved målerudskiftninger er det nu muligt for smeden at anvende "Smedens adgang" således at alle målerudskiftninger foregår direkte i opkrævningssystemet hvilket minimerer faren for fejlindtastninger. En nyudvikling til opkrævningssystemet som vi er rigtig glade for at kunne præsentere.

Både rekvirerede udskiftningsblanketter og anvendelse af "Smedens adgang" er ydelser der er GRATIS for vandværket at benytte.