Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Hjemmeside til vandværket

Ønsker vandværket egen hjemmeside?. Så er muligheden hér. 

Vandværkernes edb-service tilbyder vore vandværker muligheden for egen hjemmeside.

Hjemmesiden kan vedligeholdes af vandværket eller af Vandværkernes edb-service, så den altid er opdateret med de nyeste vandprøver, takstblade, regnskaber, beretninger fra vandværkets generalforsamling og meget andet.

Der er hurtigt penge at spare ved at oprette en hjemmside og den giver en yderligere mulighed for at informere om alt hvad der rører sig i vandværket.

Ifølge BEK (bekendtgørelse) nr. 1024 af 31/10 2011 skal vandværket, mindst én gang om året, informere forbrugerne om vandforsyningen og drikkevandets kvalitet.
I bekendtgørelsens Kapitel 7, Stk. 3 står: Informationen skal være tilgængelig på vandforsyningens hjemmeside eller mindst én gang om året offentliggøres i et trykt medie, som er til rådighed for alle forbrugere af vand fra det almene vandforsyningsanlæg, f.eks. et omdelt lokalblad, en lokal vejviser eller en husstandsomdelt folder. Det skal fremgå af det offentliggjorte, hvor og hvordan forbrugeren kan indhente yderligere oplysninger