Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Datalevering til forsyningen

Data leveres til forsyningen i det ønskede dataformat.

Hvis vandværket har en aftale med forsyningen om levering af målerdata, ved årsaflæsningen, leverer Vandværkernes edb-service disse data i det ønskede dataformat og til aftalt tid.

Løbende kan Vandværkernes edb-service levere data til forsyningen om målersudskiftninger.

Vi råder nu over et yderst fleksibelt system der gør det muligt for os selv at definere hvad og i hvilket format der leveres til spildevand.

Målerudskiftninger kan også leveres elektronisk (i ønsket format) til Spildevandsselskabet.