Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Andre opgaver vi måske skal hjælpe med?

Gennem tiden har vi hjulpet vore kunder med rigtig mange andre opgaver. Er du i tvivl om vi kan hjælpe så spørg endelig :-)

Persondatapakke:
Vi har, i samarbejde med en advokat, udarbejdet et materiale der gør vandværket i stand til at overholde persondataforordningen efter egenudfyldelse. Materialet gennemgås årligt af advokaten således at vi sikrer os at materialet er opdateret og overholder gældende krav.

Selskabsomdannelse:
Vi har, i samarbejde med vore vandværker, foretaget selskabsomdannelse fra I/S til A.m.b.a. Vandværkerne har udarbejdet nye vedtægter og afholdt generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling. Når dette er gennemført har vi forestået den endelige omdannelse med oprettelse af det nye A.m.b.a. og nedlukning af det tidligere I/S, samt information til vandværkets samarbejdspartnere om ændringen.

Eboks og medarbejdersignatur:
Vi tømmer nogle af vore kunders Eboks og videresender materialet til vandværket. Gennem tiden har vi hjulpet rigtig mange af vore kunder med oprettelse og opdatering af medarbejdersignatur specielt ved kassererskifte er dette aktuelt.

Ejerregistrering på virk.dk:
Når der sker udskiftninger i vandværkets bestyrelse skal dette rettes på virk.dk i vandværkets ejerregistrering. Vi kan hjælpe med denne rettelse. I forbindelse med kravet om ejerregistrering var mange af vandværkerne registreret som foreninger og dette bevirkede at registreringen udelukkende kunne foretages såfremt vandværkets vedtægter blev indsendt. Vi har lavet denne registrering for rigtig mange af vore kunder.

Sikker mail og dokumentopbevaring:
Da vi ikke er IT-folk har vi bedt vores IT-leverandør løse denne opgave for de af vore kunder der ønsker dette. Løsningen giver vandværket mulighed for at anvende sikker mail og med den eksterne dokumentopbevaring har alle bestyrelsesmedlemmer (de der ønskes) adgang til at se vandværkets dokumenter via sikker opkobling. Denne løsning gør at vandværket uanset kasserer/formandsskifte aldrig mister gammel korrespondance eller dokumenter. BackUp foretages af IT-leverandøren og ydelsen er aftalt mellem vandværk og IT-leverandør.

Antihvidvask:
Nets (og bankerne) har løbende opfølgning på bestyrelsessammensætning og vedtægter i forbindelse med antihvidvaskloven. Hvis vandværket ikke straks opdaterer risikerer man at kontoen eller vandværkets betalingsserviceaftale spærres og i værste fald lukkes. Vi har i 2020 brugt rigtig meget krudt på at hjælpe vore kunder gennem denne proces, men desværre også oplevet at Nets har spærret vandværkets betalingsserviceaftale med deraf følgende besværliggørelse af vandopkrævning.