Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Vores værdier

Vores  værdier er helt naturligt præget af de holdninger og den livsanskuelse, som
virksomhedens grundlægger, Poul Erik Petersen har.

Vandværkernes edb-service hviler på 5 værdier og det er vores ambition, at disse værdier genspejles i alt hvad vi gør - i forholdet til vores kunder, til vores ansatte, til vores
samarbejdspartnere i bred forstand, og til vores omverden.

ALTID RESPEKT
Vi respekterer vores kunder og deres behov, og vi respekterer hinanden, ikke på grund af titel og beføjelse, men fordi vi alle er individer med unikke kvaliteter og muligheder. Hos Vandværkernes edb-service gælder ingen Jantelov.
Vi respekterer gældende love og regelsæt, og vi respekterer og efterlever indgåede aftaler i stort og småt.

ALTID ÆRLIG
Hos Vandværkernes edb-service er vi til at stole på i  alle forhold - som individer og som virksomhed.
Vi informerer ærligt og fuldstændigt om vores produkter og services.
Vi holder, det vi lover - internt som eksternt, og skulle omstændighederne gøre, at vi ikke kan holde en indgået aftale, så giver vi straks besked til vores aftalepartner.
Vi er ærlige og oprigtige i vores tilbagemeldinger til hinanden og vores kommunikation i al almindelighed.

ALTID SERVICE
Vi er altid er opdaterede på, hvad der rører sig i vores marked og i vores branche, vi bestræber os hver især på at være ajourførte fagligt og personligt, vi er beredte på at modtage ny læring, og vi er altid beredte på at tilpasse os ændringer i markeder og strukturer.
Vi ved, at det eneste uforanderlige er, at forandringer konstant vil forekomme.

ALTID HJÆLPSOM
Vi hjælper hinanden til succes: den enkeltes succes er vores fælles succes.
Vi hjælper hinanden ved at indgå ambitiøse men ikke urealistiske aftaler.
Vi hjælper hinanden til at levere det, der er aftalt og til aftalt tid.

ALTID ANSVARLIG
Vi hjælper hinanden til at værne om vore kunder og Vandværkernes edb-services værdier.