Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Vores mission

Vores forretningsmæssige idé er at servicere vore vandværker, vandværkernes bestyrelser og alle vandværkernes kunder på bedst tænkelige måde og således at vandværkernes bestyrelser aflastes mest muligt.

- Vi skaber glæde og tilfredshed for vores kunder med vor unikke service.
- Vi ser opgaver ikke problemer og medvirker til løsning af de enkelte vandværkers opgaver.
- Vi tiltrækker og udvikler de rigtige medarbejdere.
- Vi skaber glade og tilfredse vandværksbestyrelser og forbrugere.