Vi servicerer udelukkende vandværker, hvilket gør os til en
stærk samarbejdspartner med stor erfaring i vandsektoren

Vandværkernes edb-service har mere end 40 års
erfaring i opkrævning og regnskab for vandværker

Yderst fleksible løsninger til vore kunder
Oprettelsen i vort system er gratis

Vandværkernes edb-service blev startet i 1973
og er dermed Danmarks ældste af sin art

Vi arbejder ikke med kontraktbinding af vore kunder
da vi ikke mener en kontrakt forbedrer samarbejdet

Vandværkernes edb-service

Danmarks ældste kontor specialiseret i vandopkrævning.

Vandværkernes edb-services historie er historien om soldaten med den gode ide.

Virksomheden blev grundlagt i 1973 af Poul Erik Petersen, som er uddannet kommis og født i Sønderjylland. Poul Erik arbejdede, efter læretiden som kommis, i en årrække som revisor, men det var mens han aftjente sin værnepligt på flyvestation Ålborg at han fik ideen til Vandværkernes edb-service.

Vandværkernes edb-service startede oprindeligt på en privat adresse i Holsted og senere flyttede virksomheden til den gamle jernbanestation. I 2002 flyttede Vandværkernes edb-service i "eget" hus på Højmarksvej i Holsted.

Poul Erik Petersens idé om at servicere de private vandværker i Danmark, med opkrævning og regnskab, viste sig at være en rigtig en af slagsen. Siden opstarten i 1973 er arbejdsbyrden for de private vandværker steget støt. I starten blev vandværkerne drevet som små forbrugerejede vandværker, næsten uden krav fra det offentlige og med små foreningsregnskaber.

Vandværkerne i dag.

I dag drives vandværkerne stadig som forbrugerejede, men er gennem tiden blevet underlagt en masse krav fra det offentlige til bl.a. vandkvalitet, kontrol af vandmålere og regnskaber. Det betyder at vandværkerne i dag skal drives som solide virksomheder og at tiden med foreningsregnskaberne er forbi.

Vandværkernes edb-service har formået at følge med tiden. Kontoret håndterer i dag, administration af moms, administration af afgift på ledningsført vand, samarbejde med spildevandsselskaber, indberetning af løn og A-skat, administration af hjemmesider og meget mere. Kort sagt: Alt hvad vandværkets administrative side fordrer.

For at sikre eksistensen af Vandværkernes edb-service indgik Poul Erik Petersen, i
2000, en aftale med én af kontorets ansatte om overtagelse af virksomheden i efteråret 2012. Efter salget af virksomheden fortsatte Poul Erik Petersen som ansat endnu en årrække.

30/4 2016 sluttede en æra hos Vandværkernes edb-service, da Poul Erik Petersen valgte at gå på pension.

Poul Erik Petersen har givet stafetten videre til Bente Hessellund Jepsen og med hendes overtagelse fortsætter vi ånden, hvor service er i højsædet.

Siden salget er antallet af medarbejdere steget fra 3 til 8. Det betyder en betydelig øget sikkerhed for vandværkerne. Vi leverer det vi har lovet og til aftalt tid, uanset hvad...

I efteråret 2014 blev kontoret renoveret, men allerede i foråret 2015 stod det klart at lokalerne var for små. Vi valgte derfor, endnu engang, at udvide og det resulterede i at kontoret er blevet udvidet fra 145 m2 til 312 m2. Vi har fået nogle dejlige lyse brugervenlig lokaler og vi trives alle med forandringen.

Bente har undervist i Håndbog 3 og den nye årsregnskabslov i region Syd, Midt og Fyn for FVD (Danske Vandværker) i perioden 2002 til 2016. Denne kursusaktivitet betød også at opgaven blev udvidet med besøg på vandrådenes fællesmøder. Kursusaktiviteten er nu indstillet for ikke at risikere en sammenblanding af "kasketter"

Arbejdet i det lokale vandværk er dog bibeholdt. Hun har siddet i bestyrelsen siden 1999 som bestyrelsesmedlem og forretningsfører og er dermed stillet over for de samme opgaver som vore kunder i forhold til alle de nye krav vandværkernes bestyrelser er blevet mødt med de senere år.

I perioden 2006 til 2017 har hun deltaget i det lokale vandråds arbejde med bl.a. udarbejdelse af vandforsyningsplan og regulativ.

Ovenstående erfaringer har gjort Vandværkernes edb-service i stand til at servicere vore kunder med indsigt i både bestyrelsesopgaver og administration. Altså "begge sider af bordet"

Så... Hos Vandværkernes edb-service gør vi alt hvad der står i vores magt for at hjælpe vore kunder. :-)